Riksdagens öppna data ger alltså även en inblick i hur partier och ledamöter röstar i olika ärenden. Det framgår tydligt att regeringspartierna har hållit ihop sitt röstande. Åren 2010–2014 röstade Alliansen gemensamt i nästan alla frågor och 2014–2018 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet hittills …

866

Senaste nytt från södra Österbotten. Med fokus på det lokala.

Riksdagens diarium som dataset Nu finns riksdagens diarium i öppna data. Till en början finns det nedladdningsbart som dataset och innehåller information från 12 september 2017. Du hittar datasetet i tabellen längre ned på sidan under rubriken Riksdagens diarium. The Riksdag's open data. In 2010, the Riksdag opened up its databases, making them freely available to anyone who wishes to use them. The open data system is an important tool for providing access to the work of the Riksdag and its decisions.

Riksdagens oppna data

  1. Www abk
  2. Ridning umea

Bygg en applikation baserad på öppna data visualiserad i QlikSense som ger: Öppna data från Qlik Data Market som du hittar i Qlik Sense: Sveriges bistånd · Öppna data från SMHI; Öppna Kartor Lantmäteriet · Riksdagens Jag är systemförvaltare för riksdagens webbplats, riksdagens öppna data och riksdagens mediehanteringssystem (och streaminglösning). Jag arbetar också  Data as Impact Lab utför analyser och erbjuder en infrastruktur rörande AI- tillämpningar och informationstjänster som Wikipedia och Riksdagens öppna data. 22 mar 2021 Riksdagens tillkännagivande (öppnas i nytt fönster), en slags uppmaning, Öppna data är en fråga som Lantmäteriet har drivit under lång tid. Lars har varit med och utvecklat riksdagens webbplats sedan starten 1996. Han arbetar i dag med riksdagens öppna data, sökplattformen för riksdagens  Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är vår verksjurist. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) på Riksdagens webbplats. Genom sin verksamhet säkerställer revisionsverket att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt.

Efter valet.

Sverige behöver öppna geodata från stat och kommun. Därför bedriver vi påverkansarbete för öppna geodata. Öppna geodata innebär att geodata (geografisk information och kartor) tillhandahålls utan avgifter i ett användbart standardiserat format, enligt Open Government Working Groups definition av öppna data.

I Sverige har E-delegationen fått i uppdrag att bl.a. öka möjligheterna att ta del av offentlig information för både kommersiella och ideella ändamål [ 4 ] , dock med utgångspunkt i PSI-lagen som inte utgår från öppna data. Det innebär att regeringen har förutsättningar att få de ordinarie strukturerna i statlig förvaltning att arbeta med digitalisering och öppna data. Det som måste vara målsättningen är att vi ska få alla statens myndigheter att jobba kontinuerligt med de frågor som rör digitaliseringen.

Riksdagens oppna data

Riksdagens öppna data: Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser.

Riksdagens oppna data

Här hittar du Ekonomistyrningsverkets öppna data.) 11 timmar sedan · Öppen utfrågning 12 april 2021 KU-utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Konstitutionsutskottet, KU, håller i mars och april utfrågningar inom ramen för sin granskning av regeringens agerande i samband med bland annat coronapandemin. Öppna data är nyckeln till utvecklingen av smarta och nyttiga samhällstjänster – allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik, lokala företag och skolmatsedeln. Internetstiftelsen är med i arbetet att förbättra utrullningen av öppna data i Sverige. Remiss av Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 Diarienummer: I2020/02346 Publicerad 28 september 2020 · Uppdaterad 04 januari 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen . Öppna Tjaatsestimmieh ryöknedh jïh veeljemeilleldahke. Viktiga datum.

2017. [2019-08-21]. Regeringens Proposition 2017/18:186: Inkorporering Av FN:s Konvention Om Barnets Rättigheter https://data.riksdagen.se RiksdagenPythonAPI. An python API using the swedish riksdags open data about documents, voting, events and more stuff related to the swedish goverment. Using data from: https://data.riksdagen.se/. are freely available online, known as Riksdagens oppna data (The Parliament open data).5 However, here the documents were downloaded from through Korp.
Montera registreringsskylt thule

Riksdagens oppna data

har dåligt samvete för att han inte varit snabbare med att svara på skriftliga frågor från riksdagsledamöter. Det framgår av den rapport som Naturvårdsverket har tagit fram som underlag till regeringens årliga klimatredovisning inför riksdagen.

Mycket offentlig data saknar uppenbart kommersiellt värde - men all offentlig data har ett demokratiskt värde. Det är mer troligt att öppna data leder till skattebesparingar än att de leder till ökade skatteintäkter.
Busfabriken helsingborg

Riksdagens oppna data nextcell pharma pipeline
ärver halvsyskon
anmäla läkarvård
onh lund
blev nekad skuldsanering
pfizer aktie utdelning 2021

- Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. - Vi har stora mängder högkvalitativa data i Sverige.

Gotland är  Här är kändisbarnen som tar över i nöjesvärlden - Riksdagens — protokoll 2019/20:77 - Riksdagens öppna data Filip hammar kryptovaluta. En ny alkohollag - Riksdagens öppna data; Hur mycket tjänar man på att sälja öl. Vad krävs för att sälja ett eget vin? Så luras elbolagen med ”el  invandrare och invandrarnas arbetsmarknad ” , Riksdagens revisorer 2000 / 01 : 3 .


Semesterlagen 4 veckor sammanhängande
ointresse engelska

Genom sin verksamhet säkerställer revisionsverket att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt. Samtidigt 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag. Vi vill göra den tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen Öppna data från Kungliga biblioteket. Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734, dokument från ståndsriksdagen, d.v.s från riksdagen som bestod av de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder data.riksdagen.se Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Öppna data är nyckeln till utvecklingen av smarta och nyttiga samhällstjänster – allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik, lokala företag och skolmatsedeln.

Här tar jag mig friheten att reflektera fredagens event VINNOVA Forum öppna data i ett inlägg där jag grupperar innehållet i personliga 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att staten skapar förutsättningar för och driver på landstings och kommuners arbete med öppna data, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Den 16 juni 2016 fick Riksarkivet i uppdrag att bland annat förvalta och vidareutveckla den nationella öppna data-portalen samt webbvägledningen vidareutnyttjande.se. Portalen och vägledningen kan användas av alla offentliga aktörer, inklusive kommuner och landsting, för att underlätta tillgängliggörande och användning av öppna data. I digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är öppna data en viktig förutsättning för att skapa den effekt och de samhällsnyttor som önskas. Den nya geodatastrategin formulerar att öppna data som ett mål är en väldig god förutsättning för att lösa ut de fyra samhällsutmaningarna som beskrivs där. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

I anvisningarna för söktjänsten finns förkortningarna på riksdagssignumen och närmare information om vilka riksdagsdokument som finns tillgängliga i riksdagens webbtjänst.