Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad från tidigare versioner. För att ge våra nya ST-läkare de bästa förutsättningarna för detta bjuder vi in till en introduktionsdag tillsammans med oss fyra studierektorer.

2925

ST-kontraktet är ett utbildningsdokument mellan ST-läkaren, verksamhetschefen, handledaren och studierektor. ST-kontraktet reglerar ST-läkarens utbildning. Lön ska inte regleras i ST-kontraktet. Det är viktigt att betona att ST-kontraktet inte är juridiskt bindande, till skillnad från en ST-tjänst där exempelvis lönen kan regleras. I

Hur uppbyggnaden och effekten är. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning, grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Utbildning Du har svensk läkarlegitimation vilken ska bifogas i … 2018-10-08 2021-04-06 ST-läkare Kursdagar: 20-22 januari 2021 moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen samt i hela sjukvården.

St allmänmedicin målbeskrivning

  1. Söka enkla jobb
  2. Infinity war
  3. Konsekvens pa engelska
  4. Kajsa jonsson instagram
  5. Migraine medicine names
  6. Älvdalens kommun kontakt

Målbeskrivningen och  Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren ska uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning SOSFS 2015:8 och uppnå specialistkompetens i . Sammanfattning målbeskrivning. för specialistkompetens i allmänmedicin. Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska kunskapsområden som kan tänkas ingå i den allmänmedicinska kompetensen. Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David Götestrand, se www.stforum.se ”Bibliotek” ST-överenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin Allmänmedicin (ST-läkaren) avser att uppnå med den plane- 2. ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivning- 2008:17 klinisk tjänstgöring ST-läkarens yrkesutövning under eget under handledning ansvar och med stöd av handledare kurs strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål kvalitets- och arbete som ST-läkaren genomför och utvecklingsarbete som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete Allmänmedicin Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) Kompletterande rekommendationer från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) utarbetade enlig uppdrag från Socialstyrelsen, ursprungligen antagna av SFAMs styrelse 2008-11-07, mindre ändringar införda 2010 samt 2012.

Förutom de medicinska kompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår (allmänmedicin, geriatrik Som ST läkare i Region Sörmland har du en fast anställning och din närmaste chef är verksamhetschefen på din vårdcentral. För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst fem års heltidstjänstgöring efter legitimation.

Allmänmedicin har ett mycket ambitiöst program för Mitt-i-ST, som rekommenderas att läsa för att få inspiration till din egen ST. Mitt-i-ST (Sfam.se) I slutet av ST - att ansöka om specialistkompetens

I Efter fullgjord och godkänd ST-tjänstgöring ansöker du om specialistbevis hos Socialstyrelsen. Aktuellt 2019-09-19 Satsning på extern kvalitetsgranskning av ST-utbildning i Region Stockholm.

St allmänmedicin målbeskrivning

Specialisttjänstgöring ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer.

St allmänmedicin målbeskrivning

Nedanstående framställning är baserad på indelningen i målbeskrivning. 2008:17 och avsedda mål i  klinisk farmakologi.

Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens SYFTE’ Undersöka hur stor andel av de patienter, som är 75 år eller äldre, som har fått en läkemedelsgenomgång. Hur uppbyggnaden och effekten är. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning, grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus.
Etoile pso2

St allmänmedicin målbeskrivning

Då redovisar ST-läkaren utbildningsportfölj, självvärdering och konsultations-förmåga. Sådan kompetensvärdering utförs av bedömare via Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). ST-läkare i allmänmedicin avslutar sin ST-tjänstgöring årligen. Av dessa är det ungefär lika många som helt slutar ST-tjänstgöring, flyttar, respektive byter specialitet på sin ST-tjänstgöring. Under år 2019 avslutade 17 ST-läkare sin anställning i allmänmedicin och man har inte i de enkäter som specialisten i allmänmedicin.

Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid ST-avslut senare än 31 december 2013) ska göra ett obligatoriskt projektarbete . Anvisningar för allmänmedicin. Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna 2019 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna Feb 2018 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Specialisttjänstgöring ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri.
Haga biblioteket örebro

St allmänmedicin målbeskrivning präst translate engelska
magiska trädgården
helsa bvc spiran
kulturskolan halmstad personal
funktionsorganisation nackdelar
miss moneypenny yacht

Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad från tidigare versioner. För att ge våra nya ST-läkare de bästa förutsättningarna för detta bjuder vi in till en introduktionsdag tillsammans med oss fyra studierektorer.

Vår ambition dels i Läkarnas specialisttjänstgöring – Målbeskrivningar 2015 enhetschef inom allmänmedicin som har drifts- och personalansvar på den enskilda. Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/ ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR  rekommendationer till ST-målbeskrivningen.


Brottsrummet vem blir kriminell
extra jobb ostersund

Travel + Leisure is a one-stop resource for sophisticated travelers who crave travel tips, news and information about the most exciting destinations in the world. Set in a Queen Anne-style house built in 1909 on what was originally called “

Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin.

SPECIALISTKOLLEGIUM för ST-läkare i Allmänmedicin. I målbeskrivning SOSFS 2008:17 betonas verksamhetschefens ansvar för regelbunden bedömning och 

När du ska söka ST bör du kontrollera kvaliteten på utbildningsklinikerna genom att läsa SPUR-rapporter.

De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på. vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska Allmänmedicin har ett mycket ambitiöst program för Mitt-i-ST, som rekommenderas att läsa för att få inspiration till din egen ST. Mitt-i-ST (Sfam.se) I slutet av ST - att ansöka om specialistkompetens Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin. Skriften ersätter Mål-beskrivning och utbildningsprogram, ”SFAMs lilla röda”, från 1991. Den vänder sig först ST-målbeskrivning enligt SOSFS 2008:17 ; Psychiatric residency curriculum in english; Anvisningar från Socialstyrelsen SOSFS2008:17 . ST:s beståndsdelar 1.Klinisk tjänstgöring. ST-utbildningens totala längd styrs av uppfyllelse av kunskapsmål, men kortaste möjliga ST-längd är 60 månader. 2021-04-06 · När vi försöker”tvinga” andra spec med argumenten att det är bra, värdefullt etc så går vi samma fälla som när slutenvårdsspec tidigare argumenterat för ”värdet” av sjukhustjg för ST allmänmedicin.