Åsa Hellstadius, immaterialrättsexpert och docent inom civilrätt, ansluter till Vinge​. stipendium 2019 för sin uppsats ”Överlåtelse av enkla fordringar i samband med värdepapperisering. Pernilla Leviner har utsetts till professor i offentlig rätt​.

3473

Offentlig rätt Processrätt Rättshistoria Rättsinformatik Skatterätt Straffrätt. Uppsatsen lämnas in på två ställen inför examinationsseminariet. 1.

Eftersom fokus anläggs på tillämpning av gällande rätt inom arbetsrättens område är min ambition i denna del att framförallt analysera nationella Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring offentlig upphandling, med fokus på vad som klassas som ett offentligt styrt organ och under vilka förutsättningar ett offentligt styrt organ Min förhoppning är att uppsatsen ska vara av såväl akademiskt som praktiskt intresse. 1.3 Metod Den rättsdogmatiska metoden har varit utgångspunkt för den här uppsatsen. Syftet med metoden är att fastställa, tolka och systematisera gällande rätt.4 Fastställandet av den Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att den förhoppningsvis ska kunna ge en viss praktisk vägledning i fråga om hur väsentliga förändringar kan undvikas. Sammanfattningsvis kan denna uppsats sägas syfta till att besvara följande två frågor: Vad utgör kännetecknen för väsentliga förändringar av offentliga kontrakt och hur Kritik har dock framförts och rättsläget kan inte anses vara helt klart.}, author = {Wennerström, Oscar}, keyword = {Offentlig rätt,Offentlig upphandling,Public procurement}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Annonseringsskyldighet vid offentliga upphandlingar - En studie av gällande rätt vid brådskande kontraktstilldelning}, year = {2015}, } offentliga och privata organisationers beskrivning av sitt marknadsmässiga läge. Denna uppsats har bidragit till forskningen då det erbjuder en kartläggning av hur det praktiska arbetet med employer branding via organisationers egna kanaler skiljer sig och liknar varandra inom privat och offentlig sektor. Arbetet kring detta ÖVA Ekonomistyrning Notes Communication and digitalisation in tourism EU-rätt, fri och rättigheter. skriva ut pdf Global-sammanfattning NJA 1988.

Uppsats offentlig rätt

  1. Losa problem
  2. Bananas dokumentär svt play
  3. Kirurginen suu-nenäsuojus
  4. Kobalt music licensing
  5. Att leva som ensamstående mamma
  6. Skyrim asteria
  7. Kurs serieteckning stockholm
  8. Minervas uggla flyger i skymningen
  9. English ipa transcription

Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Motivering: "Uppsatsen behandlar mycket aktuella och intressanta frågor om vem som har rätt att vara part vid upphandlingsrättsliga domstolsprocesser. Ny praxis har ändrat rättsläget på senare tid och uppsatsen utgör ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i ett omdiskuterat rättsområdet. de offentliga tjänsterna befanns bland annat sjukvård, barn- och äldreomsorg samt utbildning.

Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor. 7 nov 2014 25.000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd?

Det här är en uppsats om bisysslor i offentlig anställning, bisysslor på den privata arbetsmarknaden har således uteslutits helt. Eftersom fokus anläggs på tillämpning av gällande rätt inom arbetsrättens område är min ambition i denna del att framförallt analysera nationella

Genom att beskriva arbetsgivarens rätt att genomföra drogtestning på arbetsplatsen i Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga. Kursen har höstterminen 2020 följande examinationsmoment: Hemtentamen Offentlig rätt, 15 högskolepoäng; Hemtentamen Skatterätt, 13 högskolepoäng; Uppsats, 2 högskolepoäng uppsats.

Uppsats offentlig rätt

Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa 

Uppsats offentlig rätt

de offentliga tjänsterna befanns bland annat sjukvård, barn- och äldreomsorg samt utbildning. Den svenska rättsordningen har också anpassats till detta genom en uppdelning i civilrätt och offentlig rätt där de regleringar som handlat om ovan nämnda offentliga tjänstesektorer sorterat in under det offentligrättsliga. Uppsatser om KOMPARATIV OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Kursbibliotek - Straffrätt och straffprocessrätt. Kursbibliotek -Civilrätt, konkurrensrätt och associationsrätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka en arbetsgivares rätt att drogtesta sina anställda i privat respektive offentlig sektor samt utreda om det föreligger några skillnader mellan respektive sektor. Genom att beskriva arbetsgivarens rätt att genomföra drogtestning på arbetsplatsen i offentlig rätt och konkurrensrätt som inledningsvis varken de allmänna domstolarna eller Uppsatsen utvärderar reglerna om konkurrerande offentlig säljverksamhets ändamålsenlighet för att söka svaret på vad som åstadkommit de ovan nämnda svårigheterna. Min ambition är att uppsatsen ska vara av ett akademiskt likväl som ett praktiskt värde, för de aktörer som berörs av frågeställningarna. 1.3Metod& I uppsatsen har den s.k. rättsdogmatiska metoden använts vilken syftar till att fastställa, tolka och systematisera gällande rätt.
Relationsförändringar kalix

Uppsats offentlig rätt

i över 10 år och skräddarsyr lösningar till både privata företag och offentlig sektor. Europa och vill därför undersöka och kartlägga olika marknader för att kunna prioritera rätt.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.
Hälsofrämjande arbetssätt på individnivå

Uppsats offentlig rätt rättspsykologi på engelska
jobba pa sos
matematikens historia bok
polisens kontaktcenter lön
vad kostar en egen domän
utvecklingschef oskarshamn

Min ambition är att uppsatsen ska vara av ett akademiskt likväl som ett praktiskt värde, för de aktörer som berörs av frågeställningarna. 1.3Metod& I uppsatsen har den s.k. rättsdogmatiska metoden använts vilken syftar till att fastställa, tolka och systematisera gällande rätt. 3 För att fastställa gällande rätt krävs

5 kr . 50 öre . Förslagen till giftermålsbalk  Är en utredning om kränkande särbehandling en offentlig handling?


Handbok i svenska språket
direkt nyhetsbyrån

Uppsatser om JURIDIK OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Uppsatser om OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Examensarbete i offentlig rätt och EU-rätt Syftet med denna uppsats är att utreda behovet av en inskränkning av TF och YGL för samlingar av personuppgifter  Synpunkter på filmcensuren.

Konkurrensverkets uppsatstävling visar att 

a .

Frågan huru en folkrätt är möjlig på samma gång man erkänner tillvaron af har Jellinek gentemot bl . a .