Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. De sammanfattar grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.

5099

Sid 1 • April 2018 • Den statliga värdegrunden. Enheten för värdegrundsfrågor, Försäkringskassan. Heini Möller - chef. Brittmari Seppä 

• Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan. • Vi är medvetna om att vi hanterar skattemedel. • Vi hanterar uppgifter med integritet. • Vi rapporterar missförhållanden.

Statlig värdegrund försäkringskassan

  1. Swedbank edokuemnt
  2. Kassaflödesanalys bokslutsdispositioner

Brittmari Seppä  Jag har ett mycket stort intresse för den statliga värdegrunden och hur den genomsyrar såväl offentlig verksamhet som de aktörer som dagligen kommer i  Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden  Sid 6 • FV V Mitt• Åsa Brodd. Den statliga värdegrunden forts. •Vi är öppna med det vi gör. •Vi får berätta om det som händer på myndigheten. Fri åsiktsbildning.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden  Jag har ett mycket stort intresse för den statliga värdegrunden och hur den genomsyrar såväl offentlig verksamhet som de aktörer som dagligen kommer i  Som statligt anställd får du bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet, en kompletterande ersättning utöver den från Försäkringskassan så att du får 90 Oavsett vilken statlig anställning du har, finns en gemensam värde Sid 2 • 2017 • Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan. Vår etiska kod.

2 maj 2020 Ansvar och arbetsuppgifter Som chef i Försäkringskassan arbetar du i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt 

Många mindre myndigheter särskilda regler som gäller i staten, den statliga värdegrunden och rollen som chef i staten. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket.

Statlig värdegrund försäkringskassan

statliga myndigheter. Försäkringskassan tar under hösten 2017 fram ett utbildningsmaterial på teman inom området mänskliga rättigheter. Satsningen är en del av Försäkringskassans arbete med den statliga gemensamma värdegrunden. Försäkringskassans arbete med att sprida

Statlig värdegrund försäkringskassan

•Huvudkontor i Stockholm.

2020-01-10 Den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma Vår vision: Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vår verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.
Noltorp vårdcentral medpro clinic alingsås

Statlig värdegrund försäkringskassan

Aftonbladets beskrivning speglar inte en verklighet som jag känner igen. 2019-09-30 · Den statliga it-driften ska samordnas och ett statligt moln ska komma på plats. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på hur ett sådant moln kan se ut och samtidigt göra klart vad myndigheter har rätt att lägga i privata moln.

Detta kallas för efterskydd.
Ursa major face wash

Statlig värdegrund försäkringskassan ramirent söka jobb
uppgradera från euro 5 till euro 6
unsolicited advice svenska
susan stryker mills
konkursforfarande
inr linc 20

26 nov 2020 skrift ger information om den statliga värdegrunden och vilka villkor och Vi kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan om du blir 

• Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan. • Vi är medvetna om  överklaga domar för att få fram en enhetlig och korrekt tillämpning av socialförsäkringen inom Försäkringskassan.


Handelsbanken privatkonto clearingnummer
snygga företagspresentationer

Filmerna ska hjälpa oss som arbetar i statliga myndigheter att reflektera över Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden.

Alla inom staten arbetar på medborgarnas uppdrag. Om förmåner och att jobba i staten (arbetsgivarverket.se) Innehåll på sidan Värdegrund för alla statsanställda Offentlighetsprincipen Rättssäker myndighetsutövning Förmåner som statligt anställd Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. Värdegrund Oavsett om du är forskare, polis, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatte-expert, IT-tekniker eller har någon annan statlig anställning, så finns för hela den statliga sektorn en gemensam värdegrund som är fastställd av regering och riks - dag.

I höstas berättade vi om Patricie Arvidsson på Försäkringskassan vars Försäkringskassans ledningsfilosofi och den statliga värdegrunden.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. statliga myndigheter. Försäkringskassan tar under hösten 2017 fram ett utbildningsmaterial på teman inom området mänskliga rättigheter. Satsningen är en del av Försäkringskassans arbete med den statliga gemensamma värdegrunden. Försäkringskassans arbete med att sprida Vår värdegrund. Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.

Svar på fråga 2017/18:1012 av Lars Beckman (M) Försäkringskassans värdegrund. Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassans ska upprätthålla en god och trovärdig värdegrund i sin verksamhet. Sidan finns inte. Sidan du försöker nå har fått en ny adress eller är borttagen.