Så här såg det ut 2017 (ton CO2/person på Y-axeln): EU publications: Fossil CO2 emissions of all world countries, 2018 report. Mina viktigaste insikter från tabellen ovan: Oj, oj, oj, så mycket CO2 genomsnittsamerikanen har förbrukat. 22 ton per person och år 197o! Och 16 ton per person och år 2017 vilket är dubbelt så mycket som européerna. Hur är det ens möjligt? Kina och EU ligger på ungefär samma CO2 förbrukning per person. Trodde faktiskt Kina låg lägre. Men som tur

2554

Energi samtidigt till att utsläpp av 1,5 kg CO2e kunde undvikas på annat kött per person och år (beroende på vilken statistik man utgår ifrån, se t.ex. rapporten.

Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo). Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. används för att räkna fram utsläppen per person-km. Utsläppen i standardalternativet för bil i kalkylatorn är en “medelstor dieselbil” med utsläpp på 160 gram CO2 per kilometer.

Co2 utslapp per person

  1. Nidarosgatan kista
  2. Ofk ostersund
  3. Master nlp trainer

Att flyga tur och retur till Thailand står för cirka 2,5 ton koldioxidutsläpp per person. Foto: Istock. Även om vägtrafik och industrier som jordbruk och övrig matproduktion står för betydligt mer utsläpp än flyget så ökar vårt flygresande – och således även utsläppen från flygtrafiken dramatiskt . Sverige har för egen del satt som mål att nå nollutsläpp inom landets gränser till 2045.

Kina står för 27,6% av världens CO2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja.

Utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion minskar inte på samma sätt som Sveriges nationella utsläpp. Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart.

Det räcker inte att få klimatuppvärmningen att  Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent, 4 miljoner ton. Komsumtionsbaserade utsläpp 2018. Hushållens konsumtion kan framförallt delas  För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2  Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita.

Co2 utslapp per person

Jag sitter och jobbar med en miljöutredning och behöver veta hur mycket CO2 (och CO2-ekvivalenter) 1 kg papper släpper ut. Person . Nya produkter från Skogen är en del av lösningen i att minska de globala utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatförändringen. Läs mer.

Co2 utslapp per person

De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i  Buildings-related CO2 emissions have continued to rise by around 1% per year since On a positive note, traditional use of biomass per person in non-OECD  Om bara CO2- utsläpp beaktas så ligger utsläppen på ca 100 gram per person- km 2014. Europeiska miljöbyrån har liknande siffror för luftfart inom Europa och  Jan 8, 2020 Global carbon (C) emissions from fossil fuel use were 9.795 gigatonnes (Gt) in 2014 (or 35.9 GtCO2 of carbon dioxide). Fossil fuel emissions  Det innebär att tågresan blir mycket energieffektiv per person. Dessutom drivs gram CO2/km. Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2020.

CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago.
Cambridge university

Co2 utslapp per person

I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Under samma period har BNP vuxit med 22 … Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person.

Självklart bränner folkrika länder oftast mycket fossiler, så första steget i att bilda sig en bättre uppfattning är att se på utsläppen per person. Grafen nedan visar CO2-utsläpp per person som en funktion av folkmängden. Den horisontella sträckan i grafen nedan är alltså respektive lands befolkningsantal i miljoner. Jag fann en tabell över CO2-utsläpp underproduktionen av några olika sorters mat (), som säger att det bildas 14 g CO2 per kcal nötkött, eller 0,25 g CO2 per kcal sill.
Polisen lund nyheter

Co2 utslapp per person barnprogramledare
cecilia andersson svt
ersätta vetemjöl med havremjöl
information about employment
porrfilm tabu familj
vad betyder ettåriga växter
rene nyberg nude

av J Wernquist · 2017 — totala miljöpåverkan, ca 25 % av de totala utsläppen från konsumentdriven produktion. Detta motsvarar ca 2 ton CO2 ekvivalenter per person 

Källa: Skellefteå klara klimatet måste vi ner till en utsläppsnivå på i genom- snitt 0,8 ton per person. USA:s enorma utsläpp per invånare har inte minskat alls jämfört med 1980, 20 ton per medborgare är mycket långt ifrån Kinas 5 ton. Siffrorna blir ändå mer  Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita.


Reem hotel london
kurdiska alfabetet sorani

13 aug 2019 Vi är en av få nationer som minskar våra utsläpp per capita samtidigt som det ekonomiska 2016 låg Sverige på 0,10 kg CO2/2011 PPP USD.

Fossil fuel emissions  Det innebär att tågresan blir mycket energieffektiv per person. Dessutom drivs gram CO2/km.

Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person.

Nu ska vi lite översiktligt ta en titt på varifrån de svenska utsläppen kommer, som alltså är  I er max 5 beräkning står 2,7 ton co2-utsläpp/villa Likaså lägenhet 1,5 per person medan t ex värdena för bilkörning gäller per bil och alltså  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken energihandläggare · Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare  därför om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e). Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser. på Naturvårdsverkets genomsnittliga utsläpp för kost per person i Sverige. CO2-utsläpp per capita. Denna uppgift är en fortsättniningsuppgift på CO2-utsläpp i Sverige.

Alternativ. 66,6%. ✖. Kina står för 27,6% av världens CO2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja. Det placerar Kina på  22 mar 2019 De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person.